فرم پیش ثبت نام آموزشگاه اندیشه و خرد   

فرم ثبت نام آموزشگاه اندیشه و خرد

با سلام
فرم پیش ثبت نام آموزشگاه اندیشه و خرد
اگر تمایل به شرکت در کلاس های آموزشگاه اندیشه و خرد را دارید  فرم زیر را پر کنید و منتظر تماس مسئول ثبت نام آموزشگاه باشید. تکمیل این فرم به منزله ثبت نام قطعی نمی باشد.
با تشکر
 

برای تکمیل فرم اینجا را کلیک کنید.

     
 
آیین نامه انضباطی   
آیین نامه انضباطی آموزشگاه اندیشه و خرد
1- رعایت شئونات اسلامی الزامی می باشد .
2- دانش آموزان از آوردن تلفن همراه در کلاس های درس خودداری نمایید.
3- بعد از ثبت نام استرداد شهریه تحت هیچ شرایطی امکان پذیر نمی باشد.
همچنین هیچ شهریه ای پس از تشکیل کلاس ها مسترد نمی گردد.
4- موجه کردن غیب دانش آموزان بر عهده اولیاء می باشد .
5- چنانچه دانش آموزی توسط دبیران یا مسئولین آموزشگاه از کلاس اخراج شود استرداد شهریه صورت نمی گیرد.
6- در صورت عدم تشکیل کلاس از طرف آموزشگاه ، کل مبلغ مسترد میگردد.
7- در صورت انصراف قبل از تشکیل کلاس 20 درصد از مبلغ کل کسر گردیده و الباقی عودت داده خواهد شد.
8- بعد از ثبت نام قطعی حذف و تعویض دروس امکان پذیر نمی باشد.
9- در صورت عدم انجام تعهدات مالی در زمان مقرر آموزشگاه مجاز به ممانعت از حضور دانش آموز در کلاس خواهد بود. بدیهی است آموزشگاه در قبال عدم انجام تعهدات مالی دانش آموز حق هرگونه اقدام قانونی را دارد.
10- دانش آموزان موظف هستند تمامی جزوات و کتب معرفی شده توسط استاتید را خریداری نمایند . لازم به ذکر است ک تمامی وجوه دریافتی توسط آموزشگاه صرفا مربوط به ثبت نام کلاس می باشد و هزینه جزوات می بایست توسط دانش آموزان سر کلاس پرداخت شود.
11- دانش آموز موظف است با فرم دانش آموزی در کلاس های آموزشگاه اندیشه و خرد شرکت نماید.
12 - بدون آرایش و با مقنعه وارد شوید از پذیرفتن دانش آموزان با مانتو جلو باز و شال و روسری در ورود به کلاس خودداری می شود.
     
 
نقشه سایت